Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật 

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo mật của trang web giới thiệu các trò chơi dân gian. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc điều hành trang web. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin liên quan khác.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và nội dung của trang web, liên lạc và tương tác với bạn, nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi dân gian và hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ và nội dung của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu cần biết thông tin cá nhân của bạn để thực hiện công việc cụ thể được truy cập vào thông tin đó.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu yêu cầu bởi pháp luật hoặc quy định chính phủ.

Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie hoặc thông báo khi cookie được gửi đến. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của trang web.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo ý chúng tôi và sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.