Điều Khoản và Quy Định

Điều khoản và Điều kiện sử dụng 

Chào mừng bạn đến với trang web giới thiệu các trò chơi dân gian. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, hãy đọc và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Thông tin trò chơi

Trang web này cung cấp thông tin và giới thiệu về các trò chơi dân gian từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cung cấp thông tin về quy tắc chơi, lịch sử, nguồn gốc và các chi tiết khác liên quan đến các trò chơi này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin. Việc sử dụng thông tin từ trang web là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra và xác minh thông tin trước khi sử dụng.

Trách nhiệm cá nhân

Khi sử dụng trang web, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của mình được cung cấp một cách chính xác và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web để phát tán thông tin xuyên tạc, đe dọa, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc áp dụng khi sử dụng trang web và tham gia vào các hoạt động liên quan.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các trò chơi, nội dung, hình ảnh, đồ họa và tất cả các tài liệu khác trên trang web này thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tài sản trí tuệ. Mọi quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn không có quyền sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng.

Truy cập bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba. Việc truy cập vào các liên kết này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc tính bảo mật của bất kỳ trang web nào bên ngoài trang web của chúng tôi.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc các điều khoản trong bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phụ thuộc vào việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm mất mát dữ liệu hoặc lợi ích kinh tế.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web hoạt động. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ thuộc thẩm quyền của các tòa án có thẩm quyền ở quốc gia đó.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.